Asociación Agroforestal TerraRendible

Xestión integral de terras e montes: madeira, rozas, podas, plantacións, variedades autóctonas, biomasa, cultivos de cereais, fungos, gandeiría. Asociación sen ánimo de lucro de propietarios que axuda aos seus socios en todo o relacionado coas terras e montes.