Gabinete técnico

Dende Terrarendible ofrecemos unha serie de servizos de asesoramento ós socios, de forma totalmente gratuíta.

Para elo contactar co noso técnico no teléfono 622 655 769 ou no correo electrónico tecnico@terrarendible.gal

Consulta de cartografía catastral actual e histórica

Consulta de cartografía parcelaria

Asesoramento agrícola e forestal

Tramitación de análise de solos

Impresión de avisos e notificacións catastrais

Localización de marcos da parcelaria

Presentación de declaracións responsables para cortas de madeira de uso doméstico

Xestión para creación de polígonos agroforestáis (agrupación de fincas)

Axudas na xestión de cortas e plantacións

Información de plans experimentais

Charlas sobre temas do sector primario

Cursos e obradoiros